Online lesbarhetstest

  • Ronald Chapman
  • 101
  • 2729
  • 31

Over på Juicy Studio har de et verktøy for å teste hvor lesbart innholdet er. Du kan teste alle elektroniske dokumenter ved å skrive inn nettadressen til siden. Det vil returnere noen avlesningsnivåer, inkludert Gunning Fog, Flesch Reading Ease og Flesch-Kincaid. Selv om de bare er algoritmer, kan de være en god indikasjon på hvor egnet det er for leserne dine. Her er litt bakgrunn på lesbarhetstester:

Lesbarhet er målet for hvor lett det er å lese og forstå et dokument. Lesbarhetstestene ble først utviklet på 1920-tallet i USA. De er matematiske formler, designet for å avgjøre om bøker er egnet til amerikanske studenter på en bestemt alder eller på nivå. Automatisering av prosessen var ment å gjøre det lettere for lærere, bibliotekarer og utgivere å avgjøre om en bok ville være egnet for den tiltenkte målgruppen. Formlene er basert på de gjennomsnittlige ordene til en setning, og de gjennomsnittlige stavelsene brukes per ord. Som sådan har de en tendens til å belønne korte setninger som består av korte ord.

Å være matematisk basert, kan lesbarhetstester ikke bestemme sannsynligheten for at dokumentet er forståelig, interessant eller morsomt. Det er mulig å få gode lesbarhetspoeng med gobbledygook, da innholdet inneholder korte setninger som består av monosyllabiske ord. Vi stiller spørsmålet om hvorfor ordet "monosyllabic" har fem stavelser for en annen dag. Layout og design er også viktige faktorer for lesbarheten av et dokument som ikke kan bestemmes ved bruk av lesbarhetstester. Dokumenter rettet mot et høyere nivå kan kreve bakgrunnskunnskap, som ikke kan bestemmes av testene ...

Lesbarhetstest - [Juicy Studio]
AbrtDoste ([email protected])
20.03.22 05:21
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>
AbrtDoste ([email protected])
20.03.22 03:08
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>
AbrtDoste ([email protected])
20.03.22 00:56
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>
AbrtDoste ([email protected])
19.03.22 22:44
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>
AbrtDoste ([email protected])
19.03.22 20:32
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>
Hjelp, råd og anbefalinger som kan forbedre alle aspekter av livet ditt.
En enorm kilde til praktisk kunnskap om å forbedre helse, finne lykke, forbedre en persons ytelse, løse problemer i sitt personlige liv og mye mer.