Hemmeligheter til tilfredsstillende karriere

  • Matthew Goodman
  • 2
  • 2907
  • 173

Å finne en jobb som tilfredsstiller dine behov og ønsker er ganske vanskelig. Mange mennesker kan føle at den nåværende jobben ikke er givende for livet ditt. Andre mennesker kan føle at jobben mangler muligheter. Din karriere er livslang, så hvordan klarer du det? For å kunne finne tilfredsstillende karriere, foreslo David Lassiter at det er fire sentrale spørsmål å spørre deg selv:

1. Hva er kjerneverdiene dine??
2. Hva er din kjerneformål?
3. Hva vil du gjøre med livet ditt?
4. Hvordan kan du best tilpasse din karriere med dine verdier og formål?

Å finne svarene og justere valgene og valg av jobber til svarene, vil virkelig hjelpe:

... De menneskene som opplever høy grad av suksess i karrieren deres, sier at det er en sammenheng mellom hva de gjør og hvem de er. De klarer på en eller annen måte å oppnå den magiske integrasjonen av deres formål i livet med det de gjør i jobbene sine.

Søket etter ens formål er viktig, men det er på ingen måte en enkel oppgave. Mange av oss bruker vår levetid på jakt etter vår sanne hensikt. Vi alle søker mening i livet. De fleste av oss ønsker å forlate fotspor. Likevel å finne og klart definere hva det er kan være unnvikende ...

Hemmeligheter til tilfredsstillende karrierer - [Lederskapsmessig fordel]
LelandLurgy ([email protected])
12.03.20 03:28
flat feet remedies <a href= http://cgeganters.esplugues.ppe.entitats.diba.cat/2016/08/18/baccarat-assault-technique-3/ >http://cgeganters.esplugues.ppe.entitats.diba.cat/2016/08/18/baccarat-assault-technique-3/</a> lemon acne remedy
Kennethdak ([email protected])
01.03.20 07:39
hornet sting remedies <a href= http://www.studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/antibiotici.htm >studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/antibiotici.htm</a> fungus home remedies
Hjelp, råd og anbefalinger som kan forbedre alle aspekter av livet ditt.
En enorm kilde til praktisk kunnskap om å forbedre helse, finne lykke, forbedre en persons ytelse, løse problemer i sitt personlige liv og mye mer.